škola, student před tabulí
co dělat, když..., proINFO

Nezapomeňte podat přihlášku na střední školu: termíny se blíží

Sdílejte se svými přáteli...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Vaše dítě končí základní školu a hledáte spolu školu střední? Již není moc času, termín pro podání přihlášek se blíží. Čeká vás důležité rozhodnutí, stejně jako téměř osmdesát tisíc deváťáků.


Střední školy

Výběr středních škol se na základních školách řeší již od osmé třídy. V deváté třídě byste tedy měli mít celkem jasno, kam budete s vaším synem či dcerou podávat přihlášky. U oborů, na které je nutné skládat talentové zkoušky již dokonce termín proběhl v říjnu. U ostatních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se přihlášky podávají od 31. ledna 2018. A jakou školu vybrat? Některé děti s velkými studijními předpoklady odcházejí na gymnázia již v 5. třídě. Ale i po ukončení povinné školní docházky, a to je právě ukončení devátého ročníku základní školy, můžete nastoupit na čtyřletá gymnázia, jen v každém případě počítejte s tím, že po gymnáziu zamíříte na vysokou školu.  Škol státních i soukromých je u nás velký výběr. Přehled vydává Ministerstvo školství nebo lze najít na webových portálech k tomu určených. Zjistěte si dny otevřených dveří všech škol, které vás zajímají a doporučuji je navštívit a ptejte se na vše, co vás zajímá.

Dvě kola přijímacího řízení

V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017 a až dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2018. Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání, podaných k jednomu z těchto termínů, uvádí uchazeč obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání, resp. obě zaměření ŠVP v jedné škole) ve stejném pořadí. V dalších kolech není počet přihlášek omezen. Přihlášku podepisuje za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce nebo přímo zletilý uchazeč.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy se týkají všech oborů. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku. Výjimky jsou pouze pro obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. – 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona a obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. – 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona.

Testy Cermat

Přijímací řízení je shodné pro všechny obory a probíhá pomocí Cermat testů. Jak takové testy vypadají? Testy jsou v papírové podobě.Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí „multiple-choice“, přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické „ano-ne“ úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování máte 60 minut. Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí „multiple-choice“, přiřazovací a dichotomické „ano-ne“ úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut. Testy v minulých let jsou ke stažení volně na internetu, můžete tedy přijímačky zkoušet již nyní doma.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své základní škole nejpozději do 15. března. Každý uchazeč obdrží zápisový lístek pouze jeden, při jeho ztrátě je třeba se obrátit na krajský nebo městský úřad, který vám vydá nový zápisový lístek. Vyplněný lístek se odevzdá řediteli školy, ne které se uchazeč rozhodl studovat a byl přijat k řádnému studiu, do 10 dnů od vyhlášení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud tak neučiní, má se za to, že o studium na dané školy nejeví zájem (např. nastupuje na jinou školu) a jeho místo je tak postoupeno jinému uchazeči.
Držíme palce.


Sdílejte se svými přáteli...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

O autorovi

Mohlo by vás zajímat