Původní dělnická kolonie, která začala vznikat ve 20. letech 20. stolení ve vytěženém štěrkovém lomu Červeného kopce na pravém břehu Svratky, se rozrostla ve 30. letech v období hospodářské krize. Originální domečky s výměrou do 40 m2 si ze zmetkových cihel a odpadových materiálů stavěli chudí dělníci z Kohnovy cihelny. Ty v 70. až 80. letech vystřídali umělci a bohémové, kteří tu nalezli tolik potřebný klid a inspiraci pro svou tvorbu.

Právě umělci dali kolonii ten jedinečný vzhled, jak jej známe dnes.

Procházka Kamenkou

Kamenná kolonie, nazývaná také jako Kamenárka či Kamenka, je plná malebných zákoutí. Při procházce oceníte především originalitu jednotlivých stavení, výzdobu domků i umělecké výtvory za okny.

Ačkoli zde jen stěží zaparkujete v kamenitých uličkách, nenajdete zde žádné garáže ani luxusní prostorné zahrady. Přesto je Kamenka vyhlášenou lokalitou a od ní se i odvíjí cenová nabídka místních nemovitost. Lákadlem je zde především pohoda a klid prosakující celým městečkem.

Přímo pod bývalým lomem vede cyklostezka, po které proudí davy cyklistů, in-line bruslařů a procházkářů: jak by taky ne, stezka vede k Riviéře, oblíbenému koupališti Brňanů. Jen málokdo odbočí na prudkou kamenitou stezku vzhůru do stahu, a tak jen málokdo objeví kouzlo Kamenky.

Foto: Pavel Samuel, turistika.cz